Privacybeleid

Laatste aanpassing 13/03/2023

Dit is het Privacybeleid van Lisa Van Loon BV, gevestigd te Gildenstraat 91, 3110 Rotselaar en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0799.282.572

Dit Privacybeleid is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Lisa Van Loon als verwerkingsverantwoordelijke van jou als bezoeker aan onze website, als klant, als leverancier, als prospect,… Lees ons Privacybeleid dus goed door want het bevat belangrijke informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Lisa Van Loon respecteert jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens volledig in lijn met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna: “GDPR”)

1. Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail)
 • Eventueel je bericht via het contactformulier
 • Nota’s van gesprekken en e-mail uitwisselingen
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Apparaat type

2. Wat is het doel en de rechtsgrond voor de verwerking?

 • Afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar indien je niet e vereiste persoonsgegevens verstrekt kunnen wij jou mogelijks niet het product of de dienst leveren waarom je hebt verzocht.

3. Wat is de duur van de verwerking?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief, blijven wij jouw persoonsgegevens verwerken tot op het moment dat je je uitschrijft via de “unsubscribe” button onderaan elke e-mail. Je hebt overigens ten alle tijd het recht om deze toestemming in te trekken, zonder opgave van een reden en kosteloos.

4. Wat zijn jouw rechten?

 • Recht van toegang en inzage: Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij ervan maken;
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: Je bent vrij om jouwpersoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet: Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 • Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 • Recht van intrekking van de toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@lisavanloon.be, per post naar het adres van onze maatschappelijke zetel.

Daarnaast beschik je over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit op volgend adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ; Tel : +32 (0)2 274 48 00; contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

5. Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen?

Wij nemen de bescherming v an jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lisavanloon.be

6. Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies

Op onze website, https://lisavanloon.be (hierna: “de website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. Wij informeren je hieronder over het gebruik van cookies op onze website.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op jouw harde schijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

 • Technische of functionele cookies:

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

 • Statistieken cookies:

Omdat statistieken anoniem worden verzameld wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van statistieken cookies.

 • Social media buttons:

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, LinkedIn en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “reageren’) of delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. 
Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, LinkedIn en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

Via je internetbrowser kan je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je jouw internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van jouw browser.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in jouw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

Voor vragen en/ of opmerkingen met betrekking tot onze Privacyverklaring, kan je best contact met ons opnemen via info@lisavanloon.be of +32 483 02 05 80.